Trải nghiệm & Mua sắm

Lễ hội truyền thống

Lễ Tế Đinh

  • 1784
  • 0

 

Tại văn chỉ làng Bát Tràng hàng năm vào ngày “Thượng Đinh” (ngày “Đinh” đầu tháng) của tháng Hai và tháng Tám, làng tổ chức tế Đinh nhằm tôn vinh sự học, biểu dương sự đỗ đạt, cổ vũ người trong làng theo đuổi việc học, cầu mong cho làng có nhiều người đi học và đỗ đạt, mang vinh quang về cho làng. Bát Tràng là làng khoa bảng, nên tế Đinh được tổ chức trang trọng. Các bệ thờ được đặt các bài vị, trên nhất là bài vị Khổng Tử, thứ đến bài vị Tứ phối, Thập triết, Thất thập nhị hiền và Chu Văn An. Các vị quan viên trong văn hội túc trực từ buổi tối, cầm chầu để các cô đầu hát thờ. Lễ vật dâng lên như khi tế lễ ở đình. Các vị quan viên có chức tước thì mặc phẩm phục hay triều phục, vị nào chưa có chức tước thì mặc lễ phục như ở đám tế đình miếu. Nghi thức dâng lễ lên các vị tiên hiền, chủ tế được ngồi trên một chiếc ghế đẩu thấp để vái mỗi khi đọc tên một vị tiên Nho tiên hiền phối hưởng, không phải quỳ. Bản văn rất dài, nên sẽ có hai vị quan viên luân phiên đọc. Trong khi tế, ở ngoài sân có tám cô đầu, mỗi cô tay cầm hai cái đèn hình quả lựu, quả đào, quả phật thủ, hình bông hoa, hoa cúc,...

Bài viết khác

  • Lễ hội làng Bát Tràng

    Lễ hội làng Bát Tràng được tổ chức vào dịp Rằm tháng Hai âm lịch với ý nghĩa tôn vinh nghề gốm truyền thống và nhắc nhở con cháu nhớ về cội nguồn, cũng là dịp dân làng dâng lễ lên thần hoàng cầu xin thánh hiền cho dân giàu, xã văn minh, làng xóm bình an.

  • Lễ Tế Đinh

    Tại văn chỉ làng Bát Tràng hàng năm vào ngày “Thượng Đinh” (ngày “Đinh” đầu tháng) của tháng Hai và tháng Tám, làng tổ chức tế Đinh nhằm tôn vinh sự học, biểu dương sự đỗ đạt, cổ vũ người trong làng theo đuổi việc học, cầu mong cho làng có nhiều người đi học và đỗ đạt, mang vinh quang về cho làng